Mattilsynet. Statens tilsyn for planter, fisk og næringsmidler

Velkommen til Mattilsynets skjematjenester

Loginn bildet

Du blir nå sendt videre til innloggingssidene til ID-porten. Vi bruker ID-porten for å sikre trygg innlogging for deg og virksomheten du representerer. Etter at du har logget inn blir du styrt videre til Mattilsynets skjematjenester.

DRIFTSMELDINGER
Driftsmelding Mattilsynet har vedlikehold av systemene hver onsdag fra kl. 20:00 til torsdag morgen kl. 07:00. Dette medfører at skjematjenestene kan være ustabile eller utilgjengelige i denne perioden.
Driftsmelding VANN: Ved registrering av små vannforsyningssystem MÅ du oppgi inntakspunktet. Dette er ved en feil ikke blitt obligatorisk ved utfylling.

Første gang?

Hvis det er første gang du skal bruke Mattilsynets skjematjenester, anbefaler vi at du går til disse sidene først: www.mattilsynet.no/skjema.

Brukerstøtte:

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet: Telefon: 22 40 00 00 Kontakt Mattilsynet